Ouder-kind-coaching

Als jullie geen specifieke zorgen hebben over jullie kind, maar behoefte hebben om stil te staan bij zijn of haar ontwikkeling of je ouderschap, kunnen coachende gesprekken passend zijn. Er is dan geen indicatie voor behandeling, noch sprake van een diagnose

Werkwijze

In het intakegesprek bespreken we jullie vraag. Vervolgens doe ik een voorstel voor een plan van aanpak.

Tot de mogelijkheden behoren onder meer:

  • Voorbereidende gesprekken over ouderschap en de komst van jullie baby. Wat heeft jullie baby nodig om basisveiligheid te kunnen ontwikkelen?
  • Newborn Behavioral Observations system (NBO). Samen observeren we wat jullie pasgeboren baby allemaal al kan en wat hij of zij met zijn of haar gedrag duidelijk wil maken. In een sessie van een uur, bij jullie thuis, leren jullie het temperament van jullie baby nog beter kennen. De NBO wordt doorgaans aangeboden aan baby’s van 4 dagen tot 3 maanden oud.
  • Eenmalig advies of enkele gesprekken over de ontwikkeling van jullie kind of je ouderschap.
  • Ouderbegeleiding gericht op specifieke ontwikkelingsthema’s, zoals basisveiligheid, contact maken, hanteren van stress, bieden van voorspelbaarheid.
  • Observatie en advies om zicht te krijgen op de krachten en kansen in jullie contact met je kind.
Charlotte Schenning

Charlotte Schenning

IMH-specialist DAIMH en kinder(neuro)psycholoog

Aanbod

Bij tot Bloei kunnen jullie terecht met twijfels of zorgen over de ontwikkeling van jullie geboren of ongeboren baby, jullie peuter of kleuter en met vragen over jullie ouderschap.

Ouder-kind-behandeling

In een ouder-kindbehandeling verkennen we, samen met jullie kind, wat het nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen en wat jullie nodig hebben om hem of haar daarbij te ondersteunen.

Ouder-kind-coaching

Als jullie geen specifieke zorgen hebben over jullie kind, maar behoefte hebben om stil te staan bij zijn of haar ontwikkeling of je ouderschap, kunnen coachende gesprekken passend zijn.