Welkom op de website van tot Bloei, vrijgevestigde praktijk voor kinderpsychologie in Haarlem. De praktijk is gespecialiseerd in de ontwikkeling van jonge kinderen en hun ouders, in alle fasen: geboren of ongeboren baby’s, peuters en kleuters.Tot Bloei biedt zowel behandeling als coaching. De praktijk wordt gevoerd door Charlotte Schenning, een ervaren IMH-specialist en kinder(neuro)psycholoog. 

Deze website biedt informatie aan allen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van jonge kinderen, ouders en professionals en is geschreven vanuit het perspectief van de ouders. Met ouders worden diegenen bedoeld die de primaire zorg dragen voor een kind, samen of alleen, in alle combinaties en diversiteit.

tot Bloei is per 1 januari 2024 verhuisd en heeft een nieuw telefoonnummer.

Koninginneweg 31
2012 GJ  Haarlem
06 2208 1121
Tot ziens!

Bij Vragen en twijfels

Jonge kinderen zijn van nature actief op zoek naar contact met de mensen om hen heen. Ze kunnen zich het best ontwikkelen binnen een zorgzaam, afgestemd en stabiel contact met hun ouders. Dit betekent zeker niet dat jullie het perfect moeten doen. Het streven is om het goed genoeg te doen. Goed genoeg, want kinderen hebben ook momenten nodig waarop er even geen goede afstemming is: momenten waarop ze niet meteen gehoord worden, momenten waarop ze jullie aandacht moeten delen. Zo leren ze te leven in een imperfecte wereld.

De ontwikkeling van een kind gaat niet altijd vanzelf. Ook in het ouderschap zijn er hobbels te nemen. Soms zijn er periodes waarin het je niet goed lukt om jullie kind te begrijpen en je je machteloos voelt, of periodes waarin de behoeften van jullie kind botsen met wat je zelf nodig hebt. Het kan ook zijn dat jullie vermoeden dat je kind een andere ontwikkeling doormaakt dan de meeste kinderen. Met dit soort vragen en twijfels kunnen jullie terecht bij tot Bloei.

 

“Ik ben zwanger; het lukt me niet om contact te maken met de baby, er zit iets in de weg.”

“We willen alvast wat meer weten over gehechtheid, moeten we daar straks iets extra’s voor doen?”

“Hayat (3 mnd) huilt vanaf haar geboorte, ik voel me radeloos.”

“Sinds de bevalling zijn we elkaar kwijtgeraakt; onze relatie lijdt er onder.”

“Hoe kan ik beter begrijpen wat er in Sanne (8 mnd) omgaat?”

“Ik wil het beste voor mijn kind, maar ik krijg het nu even niet voor elkaar, wil je meedenken?’’

“Hoe komt het dat Ismael (14 mnd) steeds zo ontregeld raakt? Hij huilt zo vaak, hij lijkt wel boos.”

“Maria (38 mnd) slaapt nog steeds niet door, ik heb alles geprobeerd, wat moet ik doen?”

“Mees (3 jaar) claimt me, kan dat te maken hebben met de stress die we meegemaakt hebben?”

“Whitney (5 jaar) houdt niet van verandering en gilt vaak; komt autisme eigenlijk ook bij meisjes voor?”

“Ik kan niet genieten van het ouderschap, ik voel me somber en overvraagd door mijn kind.”

“Bij het opgroeien van onze derde komen we allerlei problemen tegen. We begrijpen niet waarom.”

HOE IK WERK

Infant Mental Health (IMH)

Jullie zijn belangrijk voor jullie kind. Een baby of peuter is namelijk onlosmakelijk verbonden met zijn of haar ouders. Ook kleuters ontwikkelen zich nog hoofdzakelijk binnen de relatie met hun ouders.

Uit onderzoek blijkt het volgende: De allervroegste ervaringen die een kind met zijn of haar ouders heeft, zijn van zeer grote invloed op de rest van diens leven. Hoe beter de kwaliteit van de band met elkaar, hoe beter een jong kind in het verdere leven beschermd zal zijn tegen stress, angst of somberheid. Ouders hebben dus een essentiële rol in de ontwikkeling van het brein, de emoties en het gedrag van hun jonge kind. Dit betekent dat een baby of peuter, maar ook de vader of moeder, zich niet los van elkaar ontwikkelen, maar altijd in relatie tot elkaar. Deze visie wordt de Infant Mental Health (IMH)-visie genoemd. ‘Infant’ staat voor baby’s en peuters en ‘mental health’ staat voor de geestelijke gezondheid. IMH richt zich op het bevorderen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Het vakgebied is beroepsoverstijgend en wordt wereldwijd door meerdere beroepsgroepen uitgeoefend, zoals psychologen, artsen, verloskundigen.

Uit de IMH-visie volgt dat juist de ouders degenen zijn die verandering kunnen brengen in de ontwikkeling van hun kind. Want, als jullie weer meer positieve ervaringen met elkaar op kunnen doen, komen er groeimogelijkheden vrij die eerder niet (meer) beschikbaar waren.

Vroeg investeren in de ontwikkeling van jullie kind loont, voor nu en later.

Willen jullie meer lezen? Klik hier

Wie ik ben

Mijn naam is Charlotte Schenning (1965). In 1987 rondde ik de opleiding tot logopedist af en vervolgens de studie kinderneuropsychologie aan de VU. In 1992 wisselde ik mijn baan als logopedist aan een mytylschool in voor een functie als neuropsycholoog bij een kinder- en jeugdpsychiatrische instelling. In 2000 vestigde ik mijn praktijk in Haarlem, eerst nog onder de naam Praktijk voor Ontwikkelings- en Leerproblemen. In de loop der jaren groeide mijn interesse voor de ontwikkeling van het jonge kind: Het gedachtegoed van Greenspan inspireerde me om anders naar de ontwikkeling van kinderen te gaan kijken, namelijk om oog te hebben voor de relatie tussen kind en ouders. Daarop volgde ik de IMH-opleiding bij Rino Noord-Holland en registreerde me in 2012 als IMH-specialist. In de jaren daarna heb ik me verder bekwaamd in ouder-kind-psychotherapie.

Deze verscheidenheid aan opleiding en werkervaring heeft de basis gelegd voor mijn huidige werkwijze. Ik luister en kijk naar kind en ouders en sluit aan bij wat er in hen omgaat. Mijn kracht zit in het zoeken naar mogelijkheden om elkaar beter te begrijpen. Dat doe ik op een betrokken en zorgvuldige manier. En met enthousiasme.

In behandelingen werk ik samen met artsen, psychiaters, verloskundigen, kraamverzorgenden, logopedisten, fysiotherapeuten en instellingen als Jeugdgezondheidszorg en Centrum Jeugd en Gezin. Daarnaast werk ik samen met collega’s in de regio. Ik ben ik actief lid van Vereniging 0 tot 23, Samenwerkende Vrijgevestigde Jeugd-GGZ Haarlem, een regionaal netwerk dat zich richt op overleg en verwijzing.

Ik ben bevlogen voor mijn vak en deel het graag met collega-hulpverleners en beleidsmakers. Naast mijn klinisch werk ben ik hoofddocent ‘Babyobservatie’ aan de IMH-opleidingen van Rino Noord-Holland en supervisor aan de Floorplay-opleiding van deze onderwijsinstelling. Onder de vlag van tot Bloei geef ik supervisie aan professionals op het gebied van IMH en neuropsychologie. Ik denk met organisaties mee over beleid en vormgeving van de zorg voor jonge kinderen. Van 2013 tot 2019 was ik bestuurslid van de Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH).

Charlotte Schenning

Charlotte Schenning

IMH-specialist DAIMH en kinder(neuro)psycholoog

Aanbod

Bij tot Bloei kunnen jullie terecht met twijfels of zorgen over de ontwikkeling van jullie geboren of ongeboren baby, jullie peuter of kleuter en met vragen over jullie ouderschap.

Ouder-kind-behandeling

In een ouder-kindbehandeling verkennen we, samen met jullie kind, wat het nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen en wat jullie nodig hebben om hem of haar daarbij te ondersteunen.

Ouder-kind-coaching

Als jullie geen specifieke zorgen hebben over jullie kind, maar behoefte hebben om stil te staan bij zijn of haar ontwikkeling of je ouderschap, kunnen coachende gesprekken passend zijn.

PraktijkiNFORMATIE

Wachttijd

Gemiddeld genomen is de wachttijd na aanmelding 3 maanden. Het kan echter voorkomen dat de wachtlijst gesloten is omdat de wachttijd te lang is geworden. Dan zal ik jullie verwijzen naar een collega. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Op dit moment bedraagt de wachttijd 3 maanden.

Kosten en vergoeding

Ouder-kind-behandelingen vallen binnen de regelgeving van de Jeugd-GGZ, de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen. Er is sprake van Basis GGZ bij behandelingen tot 12,5 uur. Als de situatie complexer is en er meer tijd nodig is, valt de behandeling binnen de Specialistische GGZ. De behandeling van kinderen wordt vergoed door de gemeente waarin het kind woont. Tot Bloei is gecontracteerd door de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort voor het aanbieden van Basis GGZ. Voor kinderen uit de gemeenten Haarlem en Zandvoort wordt Basis GGZ en Specialistische GGZ vergoed. Behandelingen worden maandelijks digitaal door de praktijk bij de gemeenten gedeclareerd.

Er zijn drie voorwaarden voor vergoeding van een behandeling:

  • overleggen van een geldige verwijzing van de huisarts, jeugdarts (JGZ), medisch specialist of het Centrum Jeugd en Gezin van je gemeente (CJG)
  • tonen van het identiteitsbewijs van jullie kind tijdens de intake
  • instemmen met het digitaal en versleuteld uitwisselen van gegevens met de administratie van jullie gemeente (VECOZO). Het gaat ondermeer om het BSN-nummer, naam, adres, woonplaats, postcode, geboortedatum, data van start en einde behandeling. Behandelgegevens, zoals een diagnose of een behandelplan, worden nadrukkelijk niet met gemeenten gedeeld; deze vallen onder de privacywet.

Bij behandeling van kinderen met wie de praktijk geen contract heeft, wordt de richtlijn van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) gevolgd. Deze heeft voor 2019 de volgende tarieven bepaald voor de drie zorgproducten van de Basis GGZ:  

  • Kort, tot 294 minuten: 507,62 euro
  • Middel, tot 495 minuten: 864,92 euro
  • Intensief, tot 750 minuten: 1356,25 euro

Ouder-kind-coaching. Als er geen sprake is van een diagnose of behandeling valt een behandeling buiten de Jeugd-GGZ en daarmee buiten de vergoede zorg door de gemeente. De gesprekken komen voor eigen rekening. Het tarief bedraagt 120 euro per uur (2019), exclusief BTW. De gewerkte tijd wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Het is mogelijk om een overzicht te ontvangen van de tijdregistratie.

Annuleren. Wanneer een afspraak minder dan 24 uur tevoren wordt afgezegd, wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. De kosten kunnen niet bij de gemeente gedeclareerd worden.

Rechten en plichten

Als GZ-psycholoog ben ik geregistreerd in het BIG-register. Dit register is door de overheid ingesteld. Daarmee ben ik gehouden aan regels voor kwaliteit en gedrag, opgesteld door het Nederlands Instituut voor Psychologen. Hieruit kunnen cliënten hun rechten afleiden. De beroepscode vinden jullie hier.

Wanneer een behandeling of reeks coachingsgesprekken van start gaat, is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen cliënt en psycholoog. Het is een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan beschreven in de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WGBO) en zijn hier te vinden.

Aanvullende regelgeving over privacy is geformuleerd in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De regelgeving is hier te vinden. Een verplichte aanvulling hierop is een ‘privacystatement’.

Klik hier voor het privacystatement van tot Bloei.

De Jeugdwet verplicht jeugdhulpaanbieders om twee keer per jaar beleidsinformatie versleuteld aan te leveren bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Meer informatie hierover vinden jullie hier.

Zijn jullie niet tevreden, dan kunnen jullie dit het best zo snel mogelijk met mij bespreken. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden. Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met mij op te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden om bemiddeling te vragen dan wel om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van P3NL, een organisatie waarbij ik via mijn beroepsvereniging ben aangesloten. Deze organisatie is te bereiken via deze link.

Reacties van ouders

“Charlotte leerde ons niet alleen onze dochter beter te begrijpen, maar ook onszelf. Ze luisterde goed, verwoordde haar adviezen zorgvuldig, terwijl ze open bleef staan voor suggesties en ideeën van onze kant.”

“Ik voelde me als ouder niet bekritiseerd maar juist aangemoedigd om met nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Charlotte denkt vanuit het kind zonder ouders te ‘veroordelen’.”

“Charlotte is een betrokken en empathische therapeut. Ze deelde haar ideeën op de momenten dat er iets bovenkwam dat kon bijdragen aan een oplossing. Ze is vakkundig en maakt ingewikkelde zaken overzichtelijk.”

Neem contact op

Neem gerust en vrijblijvend contact op: info@totbloei.com of 06 2208 1121 (maandag, dinsdag, woensdag).
Als jullie persoonlijke informatie willen mailen,  stuur me dan eerst jullie 06-nummer toe en vraag om een beveiligde mailomgeving.