Ouder-kind-BEHANDELING

In een ouder-kindbehandeling verkennen we, samen met jullie kind, wat het nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen en wat jullie nodig hebben om hem of haar daarbij te ondersteunen. Zo wordt verandering mogelijk.

Indicaties

Diagnostiek en behandeling kunnen geïndiceerd zijn als jullie zorgen hebben over jullie kind …

 • met eet- of slaapproblemen zonder medische verklaring
 • dat erg stil is, nauwelijks reageert of opvallend vaak druk, driftig en ontregeld is
 • dat moeilijk contact maakt
 • dat vaak en langdurig huilt of moeilijk te troosten is
 • dat prematuur of dysmatuur geboren is of een moeilijke start heeft gehad
 • dat chronisch ziek is of lichamelijke klachten heeft die niet verklaard kunnen worden
 • dat psychisch trauma heeft meegemaakt of veel stress in de omgeving meemaakt
 • dat vaak angstig, boos of somber is
 • dat geadopteerd is

of als jullie je als ouder(s) …

 • zorgen maken over de band met jullie kind
 • al lange tijd overbelast, angstig of somber voelen
 • een miskraam, een ander overlijden of groot verlies hebben meegemaakt
 • de bevalling als traumatisch ervaren hebben of ander trauma hebben meegemaakt
 • een voorbeeld van afgestemd ouderschap missen
 • afvragen of jullie kind specifieke ontwikkelingsproblemen heeft, zoals autisme

  Werkwijze 

  De behandeling gaat van start met een intake, waarvoor ik jullie en jullie kind uitnodig. Alle sessies duren een uur. Tijdens de intake wil ik jullie en jullie kind graag leren kennen, dit doen we door te praten, kijken en spelen. We zitten op een kleed op de grond; op ooghoogte is het voor jonge kinderen namelijk makkelijker om contact te maken. In enkele verkennende sessies sta ik samen met jullie en je kind stil bij de ervaringen die jullie met elkaar hebben en de geschiedenis die jullie met elkaar delen. Kinderen die nog niet praten, communiceren met hun gedrag; samen kijken we wat jullie kind vertelt. Ook wordt verkend welke factoren van jullie kind zelf, van jullie als ouders en van de kring om jullie heen mogelijk van invloed zijn op de moeilijkheden. Zo krijgen we zicht op wat jullie kind op dit moment specifiek nodig heeft en hoe jullie daarop kunnen inspelen.

  Alle informatie wordt geordend volgens het classificatiesysteem van de DC 0-5 en indien dat van toepassing is, wordt een diagnose gesteld. Het behandelplan wordt op maat gemaakt. Vanuit de IMH-visie zijn er verschillende ingangen om jonge kinderen en hun ouders te behandelen, afhankelijk van de zorgen of vragen van de ouders en wat het kind nodig heeft. Soms is een korte interventie genoeg. Soms is er meer onderzoek nodig, of bestaat de behandeling uit meerdere fasen. Doordat ouders leren om nog beter in te spelen op de ontwikkelingsbehoeften van hun kind nemen de klachten af en komt er ruimte voor ontspanning en plezier. De ervaring leert dat daarmee ook het eigen vertrouwen in het ouderschap groeit.

  Als een kindje nog niet geboren is, verloopt de behandeling in grote lijnen hetzelfde. We verkennen hoe jullie prille band met elkaar kan worden uitgebouwd.

  Methodieken en technieken ten behoeve van de ouder-kind-behandeling:

  • Observatie aan de hand van Emotional Availability Scales, Functional Emotional Assessment Scale, Ambiance
  • Working Model of the Child Interview
  • Watch, Wait, Wonder
  • Floorplay
  • Modified Interaction Guidance (MIG)
  • Video-interactie training
  • Newborn Behavioral Observations system (NBO)
  • Mentaliserende ouderbegeleiding
  • Ouder-kind-traumabehandeling, gebruik makend van Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR)
   Charlotte Schenning

   Charlotte Schenning

   IMH-specialist DAIMH en kinder(neuro)psycholoog

   Aanbod

   Bij tot Bloei kunnen jullie terecht met twijfels of zorgen over de ontwikkeling van jullie geboren of ongeboren baby, jullie peuter of kleuter en met vragen over jullie ouderschap.

   Ouder-kind-behandeling

   In een ouder-kindbehandeling verkennen we, samen met jullie kind, wat het nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen en wat jullie nodig hebben om hem of haar daarbij te ondersteunen.

   Ouder-kind-coaching

   Als jullie geen specifieke zorgen hebben over jullie kind, maar behoefte hebben om stil te staan bij zijn of haar ontwikkeling of je ouderschap, kunnen coachende gesprekken passend zijn.