Disclaimer

De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld en de inhoud wordt regelmatig geactualiseerd. Ch. Schenning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de informatie, noch voor eventuele schade of gevolgschade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van sites van derden waarnaar verwezen wordt via deze website.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.  Aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar verwezen wordt kunnen geen rechten ontleend worden.